Χρειάζεσαι ασφάλεια υγείας
για άδεια παραμονής στην
χώρα;

 

Η απαραίτητη βάση νόμου ασφάλεια για την έκδοση
άδειας παραμονής στην χώρα στην πιο προσιτή τιμή!

Χρειάζεσαι ασφάλεια υγείας για άδεια παραμονής στην χώρα;

Η απαραίτητη βάση νόμου ασφάλεια για την έκδοση άδειας παραμονής στην χώρα στην πιο προσιτή τιμή

Παροχές Προγραμμάτων Υγείας για Άδεια Παραμονής

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα

(με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20%)

Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα

(με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20%)

Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα & Ασθένεια

καλύπτεται το 80% των εξόδων, συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% στα έξοδα

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα συνέπεια Ατυχήματος ή Ασθένειας

Φάρμακα (με ιατρική συνταγή), Ιατρικές Επισκέψεις, Διαγνωστικές Εξετάσεις (με παραπεμπτικό ιατρού)

από 83€ το χρόνο

Ασφάλεια για άδεια παραμονής