ελπα ασφαλειες

Γνωρίζεις ότι…

η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (GMI) σου παρέχει ανταγωνιστική τιμή σε όλες τις διάρκειες και δυνατότητα προσθήκης προαιρετικής κάλυψης ζημιών στους αερόσακους

Η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ιδρύθηκε το 2001 με κύριο στόχο να προσφέρει στους συνδρομητές της ΕΛΠΑ οικονομικά πακέτα ασφάλισης.

Πολύ σύντομα απευθύνθηκε στο πλατύ κοινό, μέσω αξιόλογων συνεργατών που την εμπιστεύθηκαν και συνέδεσαν την επαγγελματική τους πορεία μαζί της.

Στη διάρκεια των 17 ετών λειτουργίας της, καθιερώθηκε στην Ασφαλιστική Αγορά και απέδειξε τη φερεγγυότητά της αφού με στρατηγικές κινήσεις προσέφερε στους συνεργάτες οικονομικά ασφαλιστικά πακέτα και υψηλές προμήθειες φροντίζοντας παράλληλα να τους  προστατεύει από τις δυσάρεστες εξελίξεις της Ασφαλιστικής Αγοράς.

Σήμερα, η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ συνεργάζεται με ένα πολύ εκτεταμένο Δίκτυο Πωλήσεων, σε όλη την Ελλάδα και  εξακολουθεί να προσφέρει, σε συνεργασία με αξιόπιστες και φερέγγυες εταιρείες, τα καλύτερα πακέτα της Αγοράς,  οι συνεργάτες της δε απολαμβάνουν προσωπική εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές.

Ο εμπλουτισμός της ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ με την Αποκλειστική Αντιπροσώπευση της GMI, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους συνεργάτες αφού έτσι θα έχουν τη δυνατότητα προσφοράς ανταγωνιστικών ασφαλίστρων και άριστης εξυπηρέτησης

Η GMI είναι η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Μάλτας με ιστορία που ξεκινά από το 1947. Η εταιρεία με τη σημερινή της ονομασία ιδρύθηκε το 1999 μετά τη συνένωση δύο κορυφαίων παρόχων ασφαλιστικών προϊόντων, της Gasan Insurance Agency και της Galdes & Mamo Ltd., ενώ τo 2003 αδειοδοτήθηκε ως εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων. Από τότε η  GMI μεγαλώνει συνεχώς αυξάνοντας την κεφαλαιακή της βάση και τα αποτελέσματα της κάθε χρόνο. Σήμερα, η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στην Γαλλία, την Κύπρο, την Πολωνία και τώρα και στην Ελλάδα, με σημαντικά κέρδη και δείκτη φερεγγυότητας 267%.

Η εταιρεία ασκεί τους κλάδους Ασφάλισης Οχημάτων, Ασφάλισης Σπιτιών, Ταξιδιωτικής Ασφάλισης, Ασφάλισης Υγείας, Ασφάλισης Σκαφών, Ασφάλισης Επιχειρήσεων, Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Ασφάλισης Συγκροτημάτων Κατοικιών και Γραφείων.

Η αποκλειστική αντιπροσώπευση της GMI από την ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ αποτελεί για εμάς μια επιτυχία, καθώς προσβλέπουμε σε μια μακροχρόνια συνεργασία που ξεκινά σήμερα, τον Μάρτιο του 2018, από τον κλάδο του αυτοκινήτου και σύντομα θα επεκταθεί και σε άλλους κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων.

Στον κλάδο του αυτοκινήτου, η συνεργασία αυτή υποστηρίζεται με αναλογική αντασφαλιστική σύμβαση σε ποσοστό 90% από τρεις από τους μεγαλύτερους αντασφαλιστικούς Ομίλους παγκοσμίως: την MS Amlin, την Munich RE και την AXIS Re. Έτσι, αναφερόμαστε σε μια πολύ ισχυρά υποστηριζόμενη συνεργασία, με θεμέλια και υποδομή για μια επιτυχημένη ανάπτυξη στην Ελληνική αγορά.​

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την GMI στην ιστοσελίδα της: www.gasanmamo.com.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η υποχρεωτική κάλυψη που πρέπει να έχουμε με βάση το Νόμο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣ/ΚΛΟΠΗΣ
Ολοκληρωμένη λύση για κάλυψη από πυρκαγιά και κλοπή για την τρέχουσα αξία του οχήματός σου.

ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πλήρης κάλυψη και προστασία για το όχημα σου.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η Βασική ασφάλεια αυτοκινήτου είναι η ελάχιστη ασφάλεια που ορίζει ο Νόμος. Περιλαμβάνει κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων του ιδιοκτήτη και του οδηγού σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητα του και αφορά Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές ζημιές με κεφάλαιο έως 1.300.000€.

Επιπρόσθετα περιλαμβάνει Υλικές ζημιές από Ανασφάλιστο όχημα και Φροντίδα Ατυχήματος καθώς και προαιρετικές καλύψεις όπως Νομική Προστασία, Οδική Βοήθεια, Θραύση Κρυστάλλων, Προστασία ΒΜ, Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού κ.α. Βασική ασφάλιση είναι απαραίτητο να έχουν εκτός από τα ΕΙΧ και οι μηχανές, τα φορτηγά, τα αγροτικά, τα ταξί κλπ. Τα ασφάλιστρα στην βασική ασφάλεια, δεν επηρεάζονται από το κεφάλαιο ασφάλισης του αυτοκινήτου, δηλαδή την τρέχουσα αξία του οχήματος. Επηρεάζονται από παράγοντες όπως η χρήση του οχήματος (ΙΧ, αγροτικό, φορτηγό κλπ.), η γεωγραφική περιοχή που κινείται το αυτοκίνητο, τα κυβικά του αυτοκινήτου, η διάρκεια ασφάλισης κ.α.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣ/ΚΛΟΠΗΣ
Η ασφάλεια αυτοκινήτου πυρός/ κλοπής, περιλαμβάνει τις ίδιες καλύψεις με τη βασική ασφάλεια αυτοκινήτου και επιπρόσθετες σημαντικές καλύψεις όπως ζημιές από πυρκαγιά, έκρηξη, κλοπή ολική ή μερική, Ζημιές από Τρομοκρατικές Ενέργειες, Φυσικά Φαινόμενα κ.α. ανάλογα με την ασφαλιστική που θα επιλέξεις. Σχετικά με το κεφάλαιο, δηλαδή το ανώτατο ποσό μέχρι το οποίο μπορείς να λάβεις αποζημίωση από την ασφαλιστική, μπορεί να φτάσει και την τρέχουσα αξία ολόκληρου του αυτοκινήτου, ανάλογα με τη ζημιά. Τα προγράμματα Πυρός/Κλοπής μπορεί να διαφέρουν σε κάθε ασφαλιστική εταιρία για τον λόγο αυτό καλό είναι να διαβάζουμε αναλυτικά τι καλύπτει το πακέτο της ασφαλιστικής που έχουμε επιλέξει και τις εξαιρέσεις της! Και σε αυτήν την ασφάλιση μπορούν να επιλεγούν προαιρετικές καλύψεις όπως Νομική Προστασία, Οδική Βοήθεια, Προστασία ΒΜ, Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού κ.α.

Η ασφάλεια πυρός/ κλοπής απευθύνεται στους ιδιοκτήτες μεγάλων, μικρών & μεσαίων αυτοκινήτων που θέλουν να εξασφαλίσουν το αυτοκίνητό τους από πρόσθετους κινδύνους, πέρα από τα περιστατικά σύγκρουσης.

ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Στην ασφάλεια ίδιων ζημιών (μικτή ασφάλιση) ουσιαστικά η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υλικές ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος σε περιπτώσεις σύγκρουσης, εκτροπής, πρόσκρουσης, ανατροπής κ.α. καθώς ακόμα και στην περίπτωση που το συμβάν έχει γίνει με δική μας υπαιτιότητα. Επίσης καλύπτει ζημιές Κακόβουλων βλαβών δηλαδή ζημιές που έχουν προκληθεί στο ασφαλισμένο όχημα συνεπεία κακόβουλων ενεργειών τρίτων. Ένα ασφαλιστήριο μικτής ασφάλισης περιλαμβάνει όλες τις καλύψεις που υπάρχουν στην βασική ασφάλιση όπως ορίζει ο Νόμος καθώς και τις καλύψεις των προγραμμάτων Πυρός/Κλοπής.

Τα ασφάλιστρα στην μικτή ασφάλεια, επηρεάζονται από παράγοντες όπως η χρήση του οχήματος (ΙΧ, αγροτικό, φορτηγό κλπ.), η γεωγραφική περιοχή που κινείται το αυτοκίνητο, τα κυβικά του αυτοκινήτου, η διάρκεια ασφάλισης κ.α. καθώς και από το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του οχήματος και το ύψος του ποσού απαλλαγής.

Και σε αυτήν την ασφάλιση μπορούν να επιλεγούν προαιρετικές καλύψεις όπως Νομική Προστασία, Οδική Βοήθεια, Προστασία ΒΜ, Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού κ.α.

Ο βασικότερος όρος στη μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου είναι η απαλλαγή η οποία καθορίζει το ύψος των ασφαλίστρων και της αποζημίωσης. Αυτό που καθορίζει το ύψος, αλλά και τη φύση της αποζημίωσης που προβλέπουν οι μικτές ασφάλειες αυτοκινήτου είναι το ποσό της απαλλαγής που έχει συμφωνηθεί μεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας και ασφαλισμένου. Η απαλλαγή είναι το ποσό με το οποίο ο ασφαλισμένος συμμετέχει στην αποκατάσταση μίας ζημιάς.

 

Κεντρικά Γραφεία ΕΛΠΑ Ασφάλειες 2106898710
Υποκατάστημα Βορείου Ελλάδος 2310422307
Φροντίδα Ατυχήματος ΕΛΠΑ Ασφάλειες 2106898710

 

#elpa asfaleies, #elpa asfalistiki, #elpa ασφαλειες, #ελπα ασφαλιστικη, #ελπα ασφαλειεσ gmi