unique

Γνωρίζεις ότι…

η Unique παρέχει καλύψεις ιδίων ζημιών (μικτή ασφάλιση) ακόμα και αν το όχημα σου είναι έως 20 ετών και καλύψεις πυρός/κλοπής σε οχήματα έως 25 ετών

Το Unique είναι το νέο προϊόν ασφάλισης οχημάτων της Brokins και διατίθεται στην Ελληνική Αγορά αποκλειστικά μέσω του δικτύου συνεργατών της Brokins.

Το Unique παρέχεται με την εγγύηση της αντασφαλιστικής κάλυψης από την μεγαλύτερη αντασφαλιστική εταιρία στον κόσμο, Munich Re και με την υποστήριξη της HD Insurance Ltd, ως παρόχου πρωτασφάλισης.
Τα προγράμματα ασφάλισης οχημάτων Unique, σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσουν αξιόπιστες λύσεις, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τόσο στο δίκτυο συνεργατών της Brokins όσο και στους τελικούς καταναλωτές.
Τα προγράμματα Unique, εξασφαλίζουν:

  • Ολοκληρωμένες καλύψεις σε ανταγωνιστικές τιμές
  • Υψηλό δείκτη φερεγγυότητας της ασφαλιστικής εταιρείας, με 249,26%
  • Εγγύηση από την μεγαλύτερη αντασφαλιστική στον κόσμο, Munich Re
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών με ένα από τα χαμηλότερα δικαιώματα συμβολαίου της ελληνικής αγοράς (15%)
  •  Άμεση έκδοση συμβολαίων, ανανεώσεων, προσθέτων πράξεων και πράσινων καρτών μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της Brokins, Navins
  • Άμεση εξυπηρέτηση σε περίπτωση ζημιάς
  • Φιλικό Διακανονισμό

Η Brokins, είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα (ISO certified) και λειτουργεί από το 1983, με δίκτυο άνω των 1.000 συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και 150.000 πελάτες που την εμπιστεύονται.
Ο σχεδιασμός προϊόντων, η συνεχής επένδυση στην τεχνολογία και τα εξειδικευμένα στελέχη της, την κάνουν να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.
Η HD Insurance Ltd που υποστηρίζει το Unique προϊόν ασφάλισης οχημάτων, ιδρύθηκε το 2012, με σκοπό να αλλάξει ριζικά την ασφαλιστική αγορά στη χώρα μας, αξιοποιώντας την υψηλή τεχνολογία και την ισχυρή μετοχική της βάση.
Η Munich Re, η οποία ιδρύθηκε το 1880, είναι ο μεγαλύτερος αντασφαλιστής στον κόσμο και έχει έσοδα σχεδόν € 50 δις το χρόνο. Η συνεργασία των τριών αυτών εταιρειών αποτελεί εγγύηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εξασφάλιση για τους πελάτες που την επιλέγουν.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η υποχρεωτική κάλυψη που πρέπει να έχουμε με βάση το Νόμο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣ/ΚΛΟΠΗΣ
Ολοκληρωμένη λύση για κάλυψη από πυρκαγιά και κλοπή για την τρέχουσα αξία του οχήματός σου.

ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πλήρης κάλυψη και προστασία για το όχημα σου.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η Βασική ασφάλεια αυτοκινήτου είναι η ελάχιστη ασφάλεια που ορίζει ο Νόμος. Περιλαμβάνει κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων του ιδιοκτήτη και του οδηγού σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητα του και αφορά Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές ζημιές με κεφάλαιο έως 1.300.000€.

Επιπρόσθετα περιλαμβάνει Υλικές ζημιές από Ανασφάλιστο όχημα και Φροντίδα Ατυχήματος καθώς και προαιρετικές καλύψεις όπως Νομική Προστασία, Οδική Βοήθεια, Θραύση Κρυστάλλων, Προστασία ΒΜ, Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού κ.α. Βασική ασφάλιση είναι απαραίτητο να έχουν εκτός από τα ΕΙΧ και οι μηχανές, τα φορτηγά, τα αγροτικά, τα ταξί κλπ. Τα ασφάλιστρα στην βασική ασφάλεια, δεν επηρεάζονται από το κεφάλαιο ασφάλισης του αυτοκινήτου, δηλαδή την τρέχουσα αξία του οχήματος. Επηρεάζονται από παράγοντες όπως η χρήση του οχήματος (ΙΧ, αγροτικό, φορτηγό κλπ.), η γεωγραφική περιοχή που κινείται το αυτοκίνητο, τα κυβικά του αυτοκινήτου, η διάρκεια ασφάλισης κ.α.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣ/ΚΛΟΠΗΣ
Η ασφάλεια αυτοκινήτου πυρός/ κλοπής, περιλαμβάνει τις ίδιες καλύψεις με τη βασική ασφάλεια αυτοκινήτου και επιπρόσθετες σημαντικές καλύψεις όπως ζημιές από πυρκαγιά, έκρηξη, κλοπή ολική ή μερική, Ζημιές από Τρομοκρατικές Ενέργειες, Φυσικά Φαινόμενα κ.α. ανάλογα με την ασφαλιστική που θα επιλέξεις. Σχετικά με το κεφάλαιο, δηλαδή το ανώτατο ποσό μέχρι το οποίο μπορείς να λάβεις αποζημίωση από την ασφαλιστική, μπορεί να φτάσει και την τρέχουσα αξία ολόκληρου του αυτοκινήτου, ανάλογα με τη ζημιά. Τα προγράμματα Πυρός/Κλοπής μπορεί να διαφέρουν σε κάθε ασφαλιστική εταιρία για τον λόγο αυτό καλό είναι να διαβάζουμε αναλυτικά τι καλύπτει το πακέτο της ασφαλιστικής που έχουμε επιλέξει και τις εξαιρέσεις της! Και σε αυτήν την ασφάλιση μπορούν να επιλεγούν προαιρετικές καλύψεις όπως Νομική Προστασία, Οδική Βοήθεια, Προστασία ΒΜ, Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού κ.α.

Η ασφάλεια πυρός/ κλοπής απευθύνεται στους ιδιοκτήτες μεγάλων, μικρών & μεσαίων αυτοκινήτων που θέλουν να εξασφαλίσουν το αυτοκίνητό τους από πρόσθετους κινδύνους, πέρα από τα περιστατικά σύγκρουσης.

ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Στην ασφάλεια ίδιων ζημιών (μικτή ασφάλιση) ουσιαστικά η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υλικές ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος σε περιπτώσεις σύγκρουσης, εκτροπής, πρόσκρουσης, ανατροπής κ.α. καθώς ακόμα και στην περίπτωση που το συμβάν έχει γίνει με δική μας υπαιτιότητα. Επίσης καλύπτει ζημιές Κακόβουλων βλαβών δηλαδή ζημιές που έχουν προκληθεί στο ασφαλισμένο όχημα συνεπεία κακόβουλων ενεργειών τρίτων. Ένα ασφαλιστήριο μικτής ασφάλισης περιλαμβάνει όλες τις καλύψεις που υπάρχουν στην βασική ασφάλιση όπως ορίζει ο Νόμος καθώς και τις καλύψεις των προγραμμάτων Πυρός/Κλοπής.

Τα ασφάλιστρα στην μικτή ασφάλεια, επηρεάζονται από παράγοντες όπως η χρήση του οχήματος (ΙΧ, αγροτικό, φορτηγό κλπ.), η γεωγραφική περιοχή που κινείται το αυτοκίνητο, τα κυβικά του αυτοκινήτου, η διάρκεια ασφάλισης κ.α. καθώς και από το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του οχήματος και το ύψος του ποσού απαλλαγής.

Και σε αυτήν την ασφάλιση μπορούν να επιλεγούν προαιρετικές καλύψεις όπως Νομική Προστασία, Οδική Βοήθεια, Προστασία ΒΜ, Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού κ.α.

Ο βασικότερος όρος στη μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου είναι η απαλλαγή η οποία καθορίζει το ύψος των ασφαλίστρων και της αποζημίωσης. Αυτό που καθορίζει το ύψος, αλλά και τη φύση της αποζημίωσης που προβλέπουν οι μικτές ασφάλειες αυτοκινήτου είναι το ποσό της απαλλαγής που έχει συμφωνηθεί μεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας και ασφαλισμένου. Η απαλλαγή είναι το ποσό με το οποίο ο ασφαλισμένος συμμετέχει στην αποκατάσταση μίας ζημιάς.

Τηλεφωνικό κέντρο
2310 257083

Unique Brokins