Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα…

Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για να αποζημιωθώ από την ασφαλιστική εταιρεία;

Η καταβολή αποζημίωσης για κάθε είδους ζημία, προϋποθέτει υποβολή αίτησης αποζημίωσης συνοδευόμενη από τη συγκέντρωση συγκεκριμένων δικαιολογητικών. Γενικά, είναι σκόπιμο να επικοινωνείς με την εταιρεία που θα σε αποζημιώσει προκειμένου να ενημερωθείς για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση (π.χ. σε περίπτωση υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών).

Ενδεικτικά, σε περίπτωση υλικών ζημιών, απαιτούνται συνήθως τα ακόλουθα:

  • Αντίγραφο του Δελτίου Συμβάντων, αν έχει επιληφθεί αστυνομική αρχή, δήλωση ατυχήματος ή έντυπο φιλικής δήλωσης
  • Πραγματογνωμοσύνη, η οποία συνήθως διενεργείται από πραγματογνώμονα που ορίζει η ίδια η εταιρεία (για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να δηλώνεις έγκαιρα τόσο στην εταιρεία σου όσο και στην εταιρεία του υπαίτιου οδηγού, την επέλευση του ατυχήματος και να αναμένεις τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης πριν προχωρήσεις στην επιδιόρθωση της ζημίας)
  • Εξουσιοδοτήσεις / Νομιμοποιήσεις, όπου είναι απαραίτητες (εφόσον δεν εισπράττεις ο ίδιος την αποζημίωση)
  • Τιμολόγια επισκευής και άλλου είδους δικαιολογητικά

Προσοχή!
Δε θα πρέπει να προχωράς σε επιδιόρθωση οποιασδήποτε ζημίας, πριν τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από τον ασφαλιστή σου ή χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Η καταβολή αποζημίωσης από αστική ευθύνη στον ασφαλισμένο ή τον ζημιωθέντα τρίτο ή η επιστροφή σε αυτούς οφειλόμενου ποσού που υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ, γίνεται με την έκδοση δίγραμμης επιταγής σε διαταγή του ή με την κατάθεση σε τηρούμενο από αυτόν, τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που η αποζημίωση θα καταβληθεί από την ασφαλιστική εταιρεία του τρίτου οδηγού, είναι σκόπιμο να ειδοποιήσεις εγκαίρως και την ασφαλιστική εταιρεία αυτού, προκειμένου να επιθεωρήσει τη ζημία και να μην αντιμετωπίσεις προβλήματα κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σου.

Ενημερώσου για τις προσφορές και τα τελευταία νέα του comple.gr

    Θέλω να δέχομαι email για εξελίξεις και προσφορές που με αφορούν