Μπορώ να ταξιδέψω με το όχημά μου…

Μπορώ να ταξιδέψω με το όχημά μου στο εξωτερικό; Πώς καλύπτομαι σε περίπτωση ατυχήματος;

  • Λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι σου στο εξωτερικό, θα πρέπει να εφοδιαστείς με την Πράσινη Κάρτα από την ασφαλιστική σου εταιρεία στην Ελλάδα. Η Πράσινη Κάρτα είναι ουσιαστικά το ασφαλιστήριό σου εκτός Ελλάδος.
  • Έκδοση Πράσινης Κάρτας δεν απαιτείται σε περίπτωση που πρόκειται να ταξιδέψεις προς τις χώρες του Ε.Ο.Χ., (τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και το Λιχτενστάϊν) την ΑΝΔΟΡΑ και την ΚΡΟΑΤΙΑ και εφόσον η βεβαίωση ασφάλισης και το ειδικό σήμα που σου χορηγεί η ασφαλιστική εταιρεία φέρει αποτυπωμένα τα στοιχεία της ασφάλισής σου και με λατινικούς χαρακτήρες (αγγλικά). Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η πράσινη κάρτα αποτελεί έντυπο διεθνώς γνωστό που διευκολύνει τη διαδικασία αποζημίωσης των θυμάτων καθώς περιέχει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για το διακανονισμό της ζημίας.
  • Η Πράσινη Κάρτα καλύπτει την αστική σου ευθύνη έναντι τρίτων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και όχι την ασφάλιση προαιρετικών κινδύνων (ασφάλιση πυρός, κλοπής, μικτή ασφάλιση κ.λπ.) που τυχόν διαθέτεις στην Ελλάδα.
  • Εάν επιθυμείς να έχεις κάλυψη προαιρετικών κινδύνων και στο Εξωτερικό, θα πρέπει να το ζητήσεις και να το συμφωνήσεις ρητά, πριν από την αναχώρησή σου, με την ασφαλιστική σου εταιρεία, πιθανότατα με κάποιο επασφάλιστρο.
  • Σε περίπτωση που προκαλέσεις ατύχημα, η δήλωση ατυχήματος πρέπει να υποβάλλεται στο αλλοδαπό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης του τόπου του ατυχήματος αλλά και στην ασφαλιστική σου εταιρεία κατά την επιστροφή σου στην Ελλάδα.
  • Σε περίπτωση εμπλοκής στο εξωτερικό σε τροχαίο ατύχημα με υπαίτιο όχημα προερχόμενο από άλλη χώρα της Ε.Ε, έχεις τη δυνατότητα να προβείς κατά την επιστροφή σου στη χώρα μας σε εξώδικο διακανονισμό της διαφοράς μέσω του Αντιπροσώπου Ζημιών της αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα καθώς και του Οργανισμού Αποζημίωσης, το ρόλο του οποίου στην Ελλάδα επιτελεί το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης.

Το ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών, το οποίο αποτελεί υπηρεσία της Επιτροπής Εποπτείας ιδιωτικής Ασφάλισης, (τηλ. 210-3272.629) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους Αντιπροσώπους Ζημιών στην Ελλάδα των ασφαλιστικών εταιριών που εδρεύουν στις χώρες της Ε.Ε.

Tέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι πολλές ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν στους ασφαλισμένους τους την υπηρεσία «φροντίδας ατυχήματος» και στο εξωτερικό.

Επομένως, σε περίπτωση εμπλοκή σου σε ατύχημα στο εξωτερικό ειδοποίησε άμεσα την υπηρεσία «φροντίδας ατυχήματος» της ασφαλιστικής σου εταιρείας εφόσον αυτή σου παρέχεται στις χώρες που ταξιδεύεις, προκειμένου να σε βοηθήσουν και να σε διευκολύνουν στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να επικοινωνείς με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Γ.Δ.Α.) (Ξενοφώντος 9, 105 57 Αθήνα, τηλ. 210 32 23 324, 210 32 36 562, fax: 210 32 38 370, www.mib-hellas.gr, e-mail : [email protected] ).

Ενημερώσου για τις προσφορές και τα τελευταία νέα του comple.gr

    Θέλω να δέχομαι email για εξελίξεις και προσφορές που με αφορούν