Πώς ορίζεται η “κάλυψη θραύση κρυστάλλων” και τι καλύπτει ακριβώς;

Πώς ορίζεται η “κάλυψη θραύση κρυστάλλων” και τι καλύπτει ακριβώς;

Η ασφάλιση θραύσης κρυστάλλων καλύπτει τις δαπάνες επισκευής των ζημιών στα:

  • εμπρός και πίσω παρμπρίζ του αυτοκινήτου
  • πλαϊνά παράθυρα

Συνήθως το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι της τάξης των 1.000 με 2.000 ευρώ ανά έτος. Σχεδόν το σύνολο των ασφαλιστικών εταιριών συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας με τις εταιρίες αντικατάστασης κρυστάλλων αυτοκινήτου που λειτουργούν με πανελλαδικό δίκτυο.

Με βάση το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει:

  • είτε κάποια συνεργαζόμενη εταιρία αντικατάστασης και επισκευής κρυστάλλων, με την ασφαλιστική του εταιρία
  • είτε να απευθυνθεί σε εταιρία της επιλογής του

Στην πρώτη περίπτωση καλύπτεται άμεσα από την ασφαλιστική του εταιρία και με βάση το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, ενώ στην δεύτερη καλύπτεται έμμεσα, δηλαδή πληρώνει το ποσό που αντιστοιχεί στην επισκευή η αντικατάσταση και στην συνέχεια αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρία. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κάποια η μικρή απαλλαγή ως προς το τελικό ποσό που θα λάβει από την ασφαλιστική του.

Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει η δεν ισχύει η ασφάλιση κρυστάλλων;

Τα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια που περιέχουν ασφαλιστική κάλυψη κρυστάλλων περιλαμβάνουν καλύψεις από οποιαδήποτε αιτία, που οδήγησε σε θραύση των κρυστάλλων, όπως τα φυσικά φαινόμενα, η πτώση δένδρων, στύλων ή άλλων αντικειμένων, κακόβουλες ενέργειες κ.α.

Δεν καλύπτονται:

  • Η θραύση που οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα στο οποίο αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ασφαλισμένος
  • Η Θραύση που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε αιτία που ασφαλίζεται με άλλη κάλυψη από το ίδιο ασφαλιστήριο (π.χ. η θραύση κρυστάλλων από χαλάζι εμπίπτει στην κάλυψη καιρικών φαινομένων).
  • Συνήθως οι βασικές ασφαλιστικές καλύψεις στην ασφάλιση κρυστάλλων δεν καλύπτουν την ηλιοροφή, αν υπάρχει στο αυτοκίνητο και προκειμένου να καλυφθεί πρέπει να υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο συμβόλαιο, όπως επίσης για άλλα «κρυστάλλινα» τμήματα όπως οι προβολείς, οι καθρέπτες, ή τα αλάρμ.

Θέλεις να βρίσκεις τις καλύτερες προσφορές στο inbox σου;

    Θέλω να δέχομαι email για εξελίξεις και προσφορές που με αφορούν