Τι πρέπει να κάνω σε περίπτ…

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος;

Σε περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει :

  • Να ειδοποιήσεις τηλεφωνικά την υπηρεσία “φροντίδας ατυχήματος”
  • Να ειδοποιήσεις την αστυνομική αρχή, προκειμένου να επιληφθεί του ατυχήματος και να γίνει η καταγραφή του στο βιβλίο συμβάντων από την αρμόδια υπηρεσία της.
  • Να συμπληρώσεις με τον οδηγό του άλλου εμπλεκόμενου οχήματος, τη φιλική δήλωση, η οποία θα διευκολύνει ούτως ή άλλως την εφαρμογή του φιλικού διακανονισμού εφόσον και οι δύο ασφαλιστικές εταιρείες συμμετέχουν σε αυτόν.
  • Εάν δεν έχεις ή δεν καλέσεις την “φροντίδα ατυχήματος”, θα πρέπει να θυμηθείς μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες να γνωστοποιήσεις το ατύχημα στην ασφαλιστική σου εταιρεία, όπως προβλέπει ο Νόμος.
  • Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να φροντίζεις ιδιαίτερα για την καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του άλλου οχήματος που εμπλέκεται στο ατύχημα, της ασφαλιστικής εταιρείας του καθώς και των στοιχείων ταυτότητας ή άλλων χρήσιμων στοιχείων του άλλου οδηγού / ιδιοκτήτη (π.χ. ονοματεπώνυμο οδηγού/ ιδιοκτήτη, διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λ.π.). Επίσης, τα στοιχεία τυχόν μαρτύρων που παρευρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος.
  • Εάν υπάρχει τραυματισμός, θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσεις ώστε να παρασχεθεί άμεσα η αναγκαία βοήθεια.
  • Να μείνεις στον τόπο του ατυχήματος μέχρι να επιληφθεί αυτού η Τροχαία.
ασφάλεια μότο

Ενημερώσου για τις προσφορές και τα τελευταία νέα του comple.gr

    Θέλω να δέχομαι email για εξελίξεις και προσφορές που με αφορούν