Ο ηλεκτρονικός ατομικός φάκελος ασθενή θα μπορεί να δημιουργηθεί και να διαχειρίζεται από τους παθολόγους, συμβεβλημένους και μη, με υπουργική απόφαση που πρόκειται άμεσα να εκδοθεί.
Continue reading “Ατομικός φάκελος ασθενή από όλους τους παθολόγους”