Ανεπιτυχής Συναλλαγή

Η συναλλαγή ΔΕΝ εγκρίνεται και ΔΕΝ πραγματοποιήθηκε!

Συνήθεις λόγοι μη πραγματοποίησης της συναλλαγής:

1. Ακύρωση Πληρωμής από τον ίδιο τον χρήστη.
2. Λανθασμένη Καταχώριση των στοιχείων της κάρτας σας.
3. Υπέρβαση του Πιστωτικού Ορίου της κάρτας σας.
4. Χαμηλή ποιότητα σύνδεσης σας με το Internet.

Η ομάδα του